שלב
1
שלב
2
שלב
3
שלב
4
כניסה באמצעות סיסמא
בחירת מסלול תשלום
אישור פרטי הזמנה
בחירת מספר תשלומים
והכנסת פרטי כ"א

האתר תחת תחזוקה ויהיה זמין בקרוב

ההתחברות לאתר נעשית באמצעות קוד חד פעמי,
נא להזין את מספר המנוי בחשבשבת ואת הנייד או כתובת האימייל הרשומים במערכת, ואליהם ישלח הקוד
או
נא להקליד את הקוד שקיבלתם: